Renovering af grusvej

Renovering af grusvej med special opbygget lastbil renovering af grusvej

Ved hjælp af vores vejservicebil kan vi foretage renovering af grusvej med profil. Vi gennemkøre strækningen med vejhøvl
der fylder de huller der er i vejen med overskudmateriale fra andre dele af vejen.
Derefter tilføres der et nyt lag grus efter behov samtidig med at vejhøvlen holder på gruset, så der ikke sker overløb til grøften.

Giver et flot resultat og finish!

Resultatet efter renovering af grusvej er en helt jævn grusvej der ikke giver unødig belastning på de køretøjer der benytter vejen.
Vi etablerer / opbygger / renoverer grusveje, markveje, mølleveje, pladser og sti sommerhusvej og fællesveje,
veje omkring stalde og gyllebeholder m.m. for privat, erhverv, amt og kommune.

Kort fortalt en vej til alt. Vi kan med vejbilen udlægge sand, stabilgrus, knust asfalt, knust beton.

Kvaliteten i top, ring Oudrup op! på 22203773